Liên hệ

Công Ty TNHH Sơn Công Nghiệp Thái Dương

Chi nhánh giày TaiYang

Lô A 10 –  A11 Đường N5, Khu công nghiệp nam tân uyên mở rộng, Phường Hội Nghĩa, TX Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

MST: 3701789275-002

SĐT:0274 3653 684-5 Fax: 0274 3653 686